loading1
loading2
alt

Oblikovanje – razumevanje procesa in potek dela

kategorije

Grafično oblikovanje Vizualna komunikacija

avtor

nikbracic

Kako poteka delo pri oblikovanju?

Pred kratkim sem v eni izmed Facebook skupin – sicer namenjeni marketingu in prodaji – diskutiral o vplivu grafične podobe na predstavitev podjetja. Pogovor je bil precej zanimiv saj je članica te skupine predstavila svoj pogled na obravnavano tematiko s povsem drugega zornega kota. Celotne diskusije v tem prispevku ne bom povzemal, bom pa predstavil njeno izhodišče, ki me je spodbudilo k pisanju.

Kontekst diskusije je potekal v smer, da podjetja oz. posamezniki, ki ustvarjajo svojo javno podobo – blagovno znamko, pogosto ne vedo kaj je njihov cilj in kdo so njihove stranke. Iz tega sledi tudi izhodišče diskusije, ki pravi, da od oblikovalca ne gre pričakovati idej ter pomoči v tej smeri in, da on ne more vedeti kaj mi želimo.

S (ne)pravilnostjo te trditve se v tem prispevku ne bomo neposredno ukvarjali, boste pa skozi predstavljen proces dela lahko določene zaključke naredili sami.

Razumevanje oblikovalskega procesa je zelo širok pojem in ga v enem prispevku ni mogoče v celoti predstaviti. Razlog za to leži v tem, da je oblikovanje prisotno na različnih področjih, z različnimi nameni in različnim ciljem. Konkretno, težko oz. nemogoče je posploševati razvojni proces v produktnem oblikovanju in grafičnem oblikovanju. Zaradi tega bomo za razumevanje oblikovalskega procesa in dela v designu, upoštevali zgolj osnovni koncept dela, ki ga je možno posplošiti.

Primer dobre prakse:

Grafika predstavljena na naslovnici povzema grobo metodologijo korektnega pristopa k delu. Learn, Plan, Design, Iterate, Build and Test. Ta se konkretno nanaša na grafično oblikovanje, saj tudi naše izhodišče temelji na tem področju. Gre pa za priredbo sicer bolj prepoznavnega in bolj uveljavljenega “design thinkinga”.

Metodološki pristop k oblikovalskemu delu – Uveljavljeni pristop “design thinkinga”.

Metodologija narekuje način dela kjer prve faze dela posvetimo spoznavanju naše stranke, njenih želja in potreb, ki so jo privedle k razvoju grafičnega materiala. Na ta način dobimo vpogled v njeno delo, cilje in njene stranke ter skupaj določimo strategijo prepoznavnosti, ki izhaja iz pridobljenega znanja.

S postavljenimi temelji, kjer določimo smer v katero bomo delali in zakaj, preidemo v fazo ideacije. Tu ne pripravimo enega izdelka in sami sklenemo, da je to kar smo naredili v redu. Ampak izdelamo grobe osnutke za predstavitev idej ter njihove iteracije, ki jih predstavimo naši stranki in skupaj, glede na postavljene temelje izberemo rešitve, ki so najbolj primerne. S to fazo dela se prične oblikovalsko delo za specifično področje tudi bolj razlikovati, saj cilji grafičnega oblikovanja niso enaki ciljem npr. produktnega oblikovanja.

Šele v zadnji fazi dela sledi realizacija izbranega koncepta, finalizacija in testiranje. Tudi tu je proces dela sicer zelo odvisen od področja oblikovanja, a je namen v grobem možno posplošiti. V bistvu pa gre za dodelavo izbranega koncepta, pripravo “končne verzije” in njeno testiranje. Če tekom testa ugotovimo, da končna izvedba prinaša zastavljene učinke in rezultate, potem lahko delo ovrednotimo kot dobro.

Poanta:

Čeprav je predstavitev oblikovalskega procesa predstavljena le v grobem, skozi primer dobre metodološke prakse, lahko iz tega potegnemo nekaj pomembnih zaključkov. Oblikovanje – design – se NE ukvarja z ustvarjanjem nečesa kar izgleda lepo!

Cilj oblikovalskega dela ter s tem naloga oblikovalca je spoznati potrebe svojih strank, ter z upoštevanjem njihovih želja, izdelati “projekt”, ki te potrebe izpolnjuje.

ZAHVALA BRALCEM

S tem prispevkom smo zaokrožili prvo leto na našem blogu. Zahvaljujem se vsem bralcem in sledilcem za podporo ter upam, da ste v prispevkih izvedeli kaj novega.

Z lepimi pozdravi Vas vabim k spremljanju objav na nb-design.si tudi v prihodnje ter Vam želim lepe praznike in srečno 2021!

Nik Bračič

Viri:

Naslovna slika: https://miro.medium.com/max/1838/1*ATVm5uCixG7ntr40XlQbrg.jpeg

Vsebinska slika: https://miro.medium.com/max/4186/1*33khN9zpFCMWnF8pLqeVTQ.png