loading1
loading2
alt

Razdelava logotipa – Twitter

kategorije

Grafično oblikovanje

avtor

nikbracic

Zakaj so nekateri logotipi izdelani bolje? –

Vsebina tega prispevka se deloma navezuje za zadnjo objavo v kateri smo primerjali avtorsko izdelane logotipe z generičnimi. Postopek izdelave nizkocenovnih logotipov, ki jih ponujajo različni “free logo service” ponudniki, je opisan v zadnjem prispevku in ga tokrat ne bomo obravnavali. Za lažje razumevanje celotne tematike in primerjavo med omenjenimi načini izdelave je priporočljivo predhodno branje zadnjega prispevka.

Dostop do slednjega je možen na tej povezavi: http://nb-design.si/metodoloska-analiza-genericnih-logotipov/

Kakovost logotipa je odvisna od različnih sestavnih dimenzij, med katere lahko prav gotovo štejemo njegovo zgodbo in sporočilnost. K doseganju omenjenih vrednot pripomore postopni razvoj in komunikacija med naročnikom ter oblikovalcem. Ker smo se s pomenom tega ukvarjali že v zadnjem prispevku, bomo tokrat skozi razgradnjo logotipa prikazali še eno kakovostno dimenzijo.

Za prikaz premišljene in kakovostne realizacije logotipa bomo ponovno uporabili primer Twitterja.

Zlati rez, zlato razmerje, Fibonaccijevo zaporedje…

Čeprav ima vsak izmed navedenih pojmov svojo definicijo in s tem posledično svoj pomen, njihova osnovna teorija vodi k istemu cilju. Ta obravnava delitev celote na dva uravnotežena dela različnih velikosti. Po teoriji estetike takšna delitev deluje na človeško vizualno zaznavo najugodneje, zaradi česar lahko njene aplikacije najdemo v številnih uveljavljenih produktih.

Strogo upoštevanje pravil zlatega reza ni vedno nujno in samo po sebi še ne zagotavlja uspešno realiziranega izdelka. Kljub temu pa predstavlja izhodišče iz katerega je pri razvoju oblikovalskih produktov smiselno izhajati, oziroma se v dilemi po njih zgledovati. Izsledki upoštevanja zlatega reza pri izdelavi logotipov tako nakazujejo na premišljenost, dodelanost in strokovnost končnega izdelka, pri katerem definirane oblike niso nastale “kar tako”.

Razgradnja logotipa družbenega omrežja Twitter

Primer Twitter:

Zakaj lahko trdimo, da je logotip Twitterja izdelan dobro?

Zgornja slika identificira posamezne dele simbola in prikazuje njegovo sestavo. Z izjemo nekaterih podrobnosti lahko ob pogledu na razgradnjo ugotovimo, da je grafika v popolnosti izdelana po načelu zlatega reza. Ta je z uporabo dveh oziroma treh različnih krogov zagotovljen preko njihovega medsebojnega velikostnega razmerja.

Premer največjega kroga (levi kvadrat), ki definira velikost simbola, je v enakem razmerju s krogom srednje velikosti (desni kvadrat – spodaj), kot je ta isti krog s premerom najmanjšega kroga (desni kvadrat – zgoraj).

Ugotovimo lahko, da je zlati rez v logotip apliciran s premerom vrisanega kroga v kvadrat, ki definira velikost ter spodnji lok simbola. Premer tega kroga je nastal kot posledica delitve pravokotnika na dva neenaka dela po načelu zlatega reza, zaradi česar je s tem skladna že osnovna oblika. Na to so naknadno nanizani še ostali elementi kot so podobe peruti in glave, ki so po principu zgoraj opisanega zlatega razmerja, določene v skladu z osnovno obliko simbola. Verjetnost, da so te oblike in velikosti, ki sestavljajo logotip v tej podobi nastale slučajno je ničelna. To nakazuje na premišljeno in urejeno izdelavo, ki deluje zaključeno in pri gledalcu ne vzbuja dvomov. Zaradi tega lahko trdimo, da je s tega vidika logotip družbenega omrežja Twitter kakovosten, kar za takšen razvojni pristop velja tudi v splošnem.

Z lepimi pozdravi Vas vabim k spremljanju mesečnih objav na nb-design.si!

Nik Bračič

Viri:

Naslovna in vsebinska slika: https://jagwill.ca/wp-content/uploads/2018/12/twitter-golden-ratio.png