loading1
loading2
alt

Iskanje idej in novih rešitev

kategorije

Dobre prakse

avtor

nikbracic

Ali je mogoče spodbuditi lastno

Ustvarjanje novih zamisli in idej sodi med zgodnje faze razvoja novih oblikovalskih rešitev. Sposobnost kakovostnega opravljanja te naloge pa je pogosto, v določeni meri tudi napačno, povezana s kreativnostjo posameznika.

Ker bo končna rešitev tako ali drugače nastala iz idej do katerih bomo prišli v tej fazi dela, velja ta korak za enega izmed najtežjih v procesu razvoja nove rešitve. K temu doprinese zavedanje, da bo naš rezultat podvržen ocenjevanju s strani občinstva, kar nenazadnje poda rezultat o uspešnosti našega dela. Poleg tega, pa je pogosto dojemanje kreativnosti ter razvoja novih idej povezano s pritiskom, da si moramo izmisliti nekaj kar še ne obstaja.

Glede na število oblikovalskih rešitev, ki so na trgu, je breme takšnega pričakovanja upravičeno. Poudariti pa je potrebno, da je takšno pričakovanje tako s strani stranke kot z lastne perspektive oblikovalca, tudi nerealno in se z njim ne gre obremenjevati.

Omenili smo, da kreativnost posameznika ni nujno povezana z dano sposobnostjo iskanja novih idej. Verjetno marsikdo pozna situacijo, ko je v pogovoru nekdo označen kot kreativen; “Miha je dosti bolj kreativen”. Ustvarjanje novih idej se malokrat zgodi po tako imenovanem trenutku navdiha, ko nas med pomivanjem posode doleti sveža in inovativna rešitev. Za čakanje na takšen navdih v praksi običajno niti nimamo časa, zaradi česar je kreativnost večinoma odvisna zgolj od tega kdaj pričnemo z delom. V osnovi gre lahko že za nizanje misli iz katerih gradimo vedno nove ideje. Zaradi tega lahko do inovativne in kreativne ideje pride vsak, ki se je s tem izzivom pripravljen spopasti.

Primera dobrih praks:

Razmišljanje izven okvira – strah pred neuspehom, ki je prisoten pri ustvarjanju novih in nepreverjenih idej, predstavlja oviro naši kreativnosti. Po tej logiki je prilagajanje lastnega mišljenja prepričanju večine bolj varno, a hkrati prinaša serijo podobnih izdelkov. Pri nizanju idej v zgodnji fazi razvoja je tako smiselno sprejeti mišljenje, da je lahko tudi večinsko prepričanje napačno, s čimer lahko z alternativnimi rešitvami na obravnavan problem pridemo do inovativnega rezultata. – povzeto po [1].

Pridobivanje novih izkušenjiskanje novih, alternativnih rešitev in pogledov na obravnavano problematiko je omejeno z našimi dosedanjimi izkušnjami. Ponavljajoč način življenja tvori rutino, ki zavira našo inovativnost. Sprememba ustaljenega ritma ter težnja po novostih omogočata nabiranje novih izkušenj, na podlagi katerih lažje ustvarjamo sveže in kreativne rešitve. – povzeto po [1].

Z lepimi pozdravi Vas vabim k spremljanju mesečnih objav na nb-design.si!

Nik Bračič

Viri:

Naslovna slika: https://miro.medium.com/max/1838/1*ATVm5uCixG7ntr40XlQbrg.jpeg

[1] R. Morris. The Fundamentals of Product Design. Lausanne: Ava Publishing SA, 2009.